Consiliul Judeţean Neamţ implementează proiectul “Management pentru ariile naturale protejate Lacul Pângăraţi şi Lacul Vaduri“- cod SMIS CSNR 16714, co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu.

Ca urmare a modificărilor legislative apărute în legislaţia de mediu, respectiv  conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, prin care a fost desemnat situl de protecţie specială avifaunistică ROSPA0125 – Lacurile Vaduri şi Pângăraţi, structura siturilor vizate de proiectul „Management pentru ariile naturale protejate Lacul Pângăraţi şi Lacul Vaduri” a fost modificată, în sensul măririi suprafeţei ariei pînă la 452 ha. Având în vedere acestă modificare, şi ca urmare a adresei nr. 131998/CG/27.12.2012, a Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, Direcţia Generală AMPOS Mediu, s-a solicitat revizuirea cererii de finanţare în scopul realizării unui singur plan de management integrat, pentru noua arie de protecţie avifaunistică ROSPA0125 – Lacurile Vaduri şi Pângăraţi.

Consiliul judeţean Neamţ a transmis Cererea de finanţare revizuită pentru proiectul mai sus menţionat, aşa cum a fost solicitat, la A.M. P.O.S. Mediu  şi în data de 25.04.2013 şi la O.I. P.O.S. Mediu Bacău în data de 10.05.2013, iar în data de 04.10.2013 a fost aprobată de M.M.S.C. prin Ordinul Ministrului nr. 2376. Drept urmare s-a întocmit Actul adiţional nr.5 din 17.10.2013, prin care s-au realizat modificările survenite prin cererea de finanţare revizuită în vederea corelării proiectului cumodificările legislative survenite. În acest sens au fost modificate, bugetul, durata de implementare, rezultatele şi indicatorii proiectului.

Astfel, valoarea totală actualizată a proiectului este de 793.435,54 lei; valoarea eligibilă: 642.804,53 lei; contribuţia financiară Comunitară: 514.243,62 lei iar valoarea TVA: 150.631 lei. Durata de implementare: octombrie 2010 – iulie 2016.

Comments are closed.